อักกรามีความแออัด แต่การย้ายเมืองหลวงของกานาไม่ใช่ทางเลือกเดียว

อักกรามีความแออัด แต่การย้ายเมืองหลวงของกานาไม่ใช่ทางเลือกเดียว

เมืองหลวงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ผู้คนมักจะย้ายไปอยู่ในเมืองที่มีโอกาส อักกรา เมืองหลวงของกานา แสดงให้เห็นถึงผลกระทบนี้ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหา ความแออัดและการวางแผนพัฒนา ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือน้ำท่วม เป็นประจำ ซึ่งได้คร่าชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเมืองได้พยายามลดระดับของอักกราลง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ขณะนี้เมืองกำลังรื้อถอน

สิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับทางน้ำ

บางคนเสนอว่าปัญหาความแออัดของอักกราสามารถแก้ไขได้หาก ย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองอื่น คนอื่นไม่เห็นด้วย จุดยืนของเราในการโต้วาทีที่กำลังดำเนินอยู่นี้ได้รับการบอกเล่าจาก การศึกษาอายุ 6 ปีซึ่งหนึ่งในพวกเราได้ทำการเปรียบเทียบอักกรากับอาบูจา เมืองหลวงของไนจีเรีย ไนจีเรียย้ายเมืองหลวงในการบริหารออกจากลากอสไปยังอาบูจาในปี 2534

เป้าหมายของการวิจัยคือการให้คำแนะนำสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเมืองหลวง เราเชื่อว่าการค้นพบนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง

การศึกษาพบว่าเมืองอักกรามีความแออัดเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการกระจุกตัวอยู่ในเมืองมากเกินไป เราสรุปได้ว่า แทนที่จะย้ายเมืองหลวงจากอักกรา บทบาทต่างๆ ของเมืองหลวงอาจถูกแบ่งปันระหว่างเมืองหลวงต่างๆ ในภูมิภาค อักกราสามารถรักษาบทบาททางการเมืองไว้ได้ แต่สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางอย่างควรกระจายไปทั่วประเทศ

ฟังก์ชั่นมากมายของ Accra

เมืองหลวงของกานามีหน้าที่หลายอย่าง: การศึกษา การค้า ความบันเทิง และการบริหาร

ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาอักกรามีสถาบันระดับอุดมศึกษาประมาณ 40 แห่ง สำนักงานของรัฐบาล รัฐสภา และศาลสูงสุดของกานาก็อยู่ในอักกราเช่นกัน ทำให้เมืองนี้มีบทบาทในการบริหารและการเมือง กิจกรรมกีฬาที่สำคัญในกานา ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา และชกมวย สนามมวยแห่งเดียวของประเทศอยู่ในอักกรา เมืองนี้ยังมีสนามกีฬา Ohene Gyan Sports Stadium และ Olympic Stadium (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่อาจตั้งอยู่ในเมืองอื่นล้วนกระจุกตัว

อยู่ในอักกรา โดยรวมแล้ว เมืองนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้า การผลิต และการสื่อสารของประเทศ

สิ่งนี้ดึงดูดให้บริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในเมืองหลวง ตลาดหลักทรัพย์กานา ซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกหลักในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอักกราเช่นกัน

การผสมผสานระหว่างบทบาททางการเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ทั้งหมดในเมืองได้ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมของประเทศ จากการสำรวจสำมะโนประชากรและ เคหะปี 2021 ภูมิภาค Greater Accra เป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในกานา โดยมีประชากรมากกว่า5 ล้านคน ภูมิภาคนี้มีความหนาแน่นของประชากร 1,200 คนต่อตารางกิโลเมตร และเป็น ภูมิภาค ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในกานา

ลักษณะการทำงานที่หลากหลายของอักกราได้นำไปสู่แรงกดดันต่อทรัพยากรที่ดิน ซึ่งส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลที่ได้คือบางส่วนของเมืองไม่ปลอดภัยที่จะอาศัยอยู่ น้ำท่วมที่ยืนยงซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์และทำลายทรัพย์สินมีสาเหตุมาจากปัญหาการพัฒนาเมืองและการวางแผนเชิงพื้นที่

การย้ายเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาความแออัดในระยะยาว หากไม่แก้ไขสาเหตุพื้นฐานของความแออัด ตัวอย่างเช่น การย้ายเมืองหลวงของไนจีเรียไปยังอาบูจาไม่ได้แก้ปัญหาความแออัดในลากอส

เราโต้แย้งว่าตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าสำหรับอักกราคือการเปลี่ยนบทบาทของเมืองจากบทบาทอเนกประสงค์เป็นบทบาททางการเมือง

นโยบายระดับชาติควรมุ่งเน้นไปที่การลดความเข้มข้นโดยการย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนที่อยู่ในเมืองหลวงในปัจจุบัน แต่ไม่ต้องการการเข้าถึงผู้บริหารโดยตรง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสำนักงานใหญ่ของสถาบันของรัฐบางแห่ง องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย องค์กรศาสนา และบริษัทเอกชน

ตัวอย่างเช่น การย้ายสำนักงานใหญ่ของ Ghana Cocoa Board จากอักกรา อาจนำมาพิจารณาได้ เนื่องจากอักกราไม่ใช่ภูมิภาคที่ผลิตโกโก้ สามารถย้ายสถาบันดังกล่าวไปยังสถานที่ที่ผลิตโกโก้ได้

อาจมีการย้ายสำนักงานใหญ่ของ Ghana National Petroleum Corporation ไปยังภาคตะวันตกของกานา ซึ่งเป็นที่ขุดเจาะน้ำมัน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอักกราสามารถได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งสาขาในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนนักศึกษาในวิทยาเขตอักกรา สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความเสมอภาคเชิงพื้นที่ในกานาในแง่ของการเข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในทางภูมิศาสตร์

อาจมีแพ็คเกจจูงใจสำหรับสถาบันในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่นอกเมืองหลวง ผู้ที่อยู่ในเมืองหลวงอาจถูกเรียกเก็บเงินจากความแออัดเป็นพิเศษ ท้ายที่สุด ควรมีความพยายามที่จะมอบบทบาทหน้าที่ให้กับเมืองหลวงระดับภูมิภาคทั้ง 16 แห่งในกานา บทบาทหน้าที่อาจรวมถึงทุนทางการค้า ทุนกลาโหม ทุนบันเทิง และทุนกีฬา การกระจายอำนาจของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการจะช่วยกระจายโอกาสและผู้คนทั่วประเทศ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ